ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (Training Center of International Welding : TCIW)

สถาบันการเชื่อมสากล ( International Institute of Welding ; IIW ) เป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ ว่าด้วยการเชื่อมโลหะ สังกัดองค์การมาตรฐานสากล ( The International Organization for Standardization ; ISO ) มีสมาชิกที่เป็นสมาคมการเชื่อมของประเทศต่างๆรวม ๕๓ ประเทศ

ประเทศไทยเป็นสมาชิกลำดับที่ ๓๔ โดยมีสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย( Welding Institute of Thailand ; WIT ) เป็นผู้แทนของประเทศไทย ( Authorize National Body ; ANB) และดำเนินกิจกรรมทางด้านงานเชื่อมผ่านศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบที่ได้รับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB )ของประเทศไทยจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

 

1) ATB ลำดับที่ ๑ ศูนย์นวัตกรรมไทย – ฝรั่งเศส
( Thai –France Innovation Institute )
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ดำเนินการฝึกและรับรองบุคคลากรระดับสากล หลักสูตร วิศวกรการเชื่อม ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม ผู้ชำนาญการเชื่อม ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม

2) ATB ลำดับที่ ๒ ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล

(Training Center of International Welding : TCIW)
สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ดำเนินการฝึกและรับรองบุคลากรระดับสากล หลักสูตร ช่างเชื่อมต่อตัวที ช่างเชื่อมแผ่นต่อชน ช่างเชื่อมท่อต่อชน 

วัตถุประสงค์การดำเนินการ

     ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑ สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบที่ได้รับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB ) จากสถาบันการเชื่อมสากล ( The International Institute of Welding ; IIW ) ในราวเดือนมกราคม ๒๕๕๔ นั้น ทำให้มีสิทธิในการฝึกอบรมและทดสอบรับรองฝีมือช่างเชื่อมได้ในระดับสากลในฐานะ ATB ลำดับที่ ๒ ของประเทศไทย เพื่อสร้างเสริมสภาวะการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของของประเทศ เพื่อยกระดับสถานะทางสังคม การปรับปรุงวิทยฐานะ และพัฒนาคุณภาพของช่างเชื่อมไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากล ในด้านทักษะ ความสามารถ ความรู้และความปลอดภัยในการทำงาน ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสถานประกอบการไทยในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างเหล็ก ที่เกี่ยวข้องกับผลิตหรือรับจ้างสินค้า ชิ้นงาน ที่เกี่ยวของกับงานโครงสร้างโลหะขนาดใหญ่ ในระดับนานาชาติให้สูงขึ้น เพื่อให้บริการการฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไปในหลักสูตร ช่างเชื่อมสากล (International Welder) ตาม IIW Guideline  เพื่อดำรงสถานะความเป็นเลิศ และชื่อเสียงทางด้านทักษะฝีมือของช่างเชื่อมไทยในการทำงานให้คงอยู่และรู้จักในระดับนานาชาติต่อไป

ความเป็นมาของ TCIW

     ปีงปม.๒๕๓๒ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งโครงการนำร่อง “ศูนย์ฝึกช่างเชื่อมตามมาตรฐาน AWS ” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี เพื่อจัดการฝึกและทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานอเมริกัน ( American Welding Socity ; AWS ) แต่เนื่องจากประสบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงบประมาณและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนสมาคมการเชื่อมอเมริกันประจำภาคพื้นเอเซียซึ่งเป็นชาวสิงค์โปร์ จึงไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร

    ปีงปม. ๒๕๔๐-๒๕๔๖ พัฒนาระบบและจัดตั้งโครงการหน่วยบริการงานเชื่อม ภายใต้โครงการเงินกู้ ADB ใหม่ทดแทนเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมและรับรองด้านการเชื่อมไทย-เยอรมัน (TheThai-German Welding Training and Certification Center : TGWC)” โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันการเชื่อมมานไฮมน์( SLV Mannhiem) มีภารกิจเตรียมบุคคลากรการฝึกและทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วงเริ่มต้นโครงการ และให้บริการการฝึก การทดสอบรับรองฝีมือให้กับบุคคลทั่วไปในตามมาตรฐานยุโรปและมาตรฐานของเยอรมนี ทั้งนี้มีแผนงานการจัดตั้งรวม ๓ แห่ง ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑สมุทรปราการ ,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี

     ปีงปม. ๒๕๔๗ ปรับเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์ฝึกอบรมและรับรองด้านการเชื่อมไทย-เยอรมัน (TGWC)”เป็น ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (Training Center of International Welding : TCIW) เนื่องด้วย ในช่วงเวลาการทดสอบรับรองฝีมือให้กับช่างเชื่อม มีมากมายหลายระบบแต่ระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO) มีแนวโน้มการใช้งานที่ดีและเป็นระบบการควบคุมคุณภาพที่ดีกว่ามาตรฐานอื่นฯ ยุบรวมอัตรากำลัง จาก TCIW ทั้งสามแห่งให้อยู่ที่เดียว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิผลและคล่องตัวขึ้น พ.ศ.๒๕๔๘

     ปีงปม. ๒๕๔๘ –๒๕๕๒ ดำเนินการจัดเตรียมบุคลากร ครูผู้ฝึก ผู้บริหารศูนย์ฝึก ภายใต้งบประมาณโครงการเงินกู้ ADB โดยได้รับช่วยเหลือทางวิชาการและทางด้านเทคนิคจาก SLV Mannhiem

     ปีงปม. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ และกระบวนการปฏิบัติการต่างๆ ตามข้อกำหนดของ IIW ภายใต้งบประมาณปกติ โดยได้รับช่วยเหลือจาก สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ( Welding Institute of Thailand ; WIT )    

     ปีงปม. ๒๕๕๓ ขออนุมัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันการเชื่อมสากล ( Internation Institute of Welding ; IIW ) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ช่างเชื่อมไฟฟ้ามาตรฐานสากล (MMA International Welding ) ระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ –๑๐ พฤศจิกายน๒๕๕๓ เพื่อเป็นการทดสอบระบบการบริหารคุณภาพ ในการพิจารณาในการตรวจรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบที่ได้รับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB )

อ่านบทความ PDF

 

กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมงานบริการ

กิจกรรมการแข่งขัน

ล็อกอินเข้าใช้งาน

ยินดีต้อนรับ

ขอบคุณที่ใช้บริการ

Search TCIW

จำนวนคนกำลังออนไลน์

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เฟสบุ๊คกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นับจำนวนคนเข้าเว็บ TCIW

1279099
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
241
412
1663
2200
6239
8143
1279099

คาดการณ์วันนี้
384

Online (15 minutes ago):3

Your IP:3.215.183.251
Our website is protected by DMC Firewall!