กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมงานบริการ

กิจกรรมการแข่งขัน

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อม


นายพูลโชค โตประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกงานเชื่อม

นายจรินทร์ พรมสวัสดิ์
(นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ)

 

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด
(นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ)

 

นายประสาน เจริญผล  
(ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช.3)

ราคาน้ำมัน

ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม สาขาอาชีพช่างเชื่อม รุ่นที่ 2/2558 

 

 

1.สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชิ้นงานต่อตัวที (30 ชม.) ฝึกอบรมวันที่ 19,26 เม.ย, 3,10,17 พ.ค 2558

 ๑.นายสุทิน    อบอุ่น                           ๑๓.นายสุกฤษฎิ์  กิติไชยอนันต์

๒.นายธีระพล  อมาตยกุล                      ๑๔.นายสิงห์ศร    สมบัติ

๓.นายชยุต   วิทยะดิลก                        ๑๕.นายจีระพันธ์  นามแสง

๔.นางภัทราวดี  คล้ายมณี                     ๑๖.นายเอกบดินทร์  ธรรมอำไพ

๕.นายพงศักดิ์  ธาราสิทธิ์                      ๑๗.นายรุ่งอรุณ   โคตมา

๖.นายประกอบ  มามาตร                       ๑๘.นายชาญชัย  ข้งอุ่น

๗.นายชัชรินทร์  วรรณดี                        ๑๙.นายธนวัฒน์  วิลาสสิริสถาพร

๘.นายพฤหัส  นิลแท้                           ๒๐.นายสัตยา    ไชยสุวรรณ

๙. พ.อ.อ. ทวีพล วงศ์ภูมิ                      ๒๑.นายรัชชานนท์   ฝ้ายอิ่ม

๑๐.นายวิวัฒน์  หลีเลิศ                         ๒๒.นายนันทิพัฒน์  สุมา

๑๑.นายสมชาย  อินทร์สุข                      ๒๓.นายเกียรติศักดิ์  นางาม

๑๒.นายชาติไกรศร  ภูมิสูงเนิน

 

2. สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชิ้นงาน ต่อชนท่าตั้ง (42 ชม.) ฝึกอบรมวันที่ 19,26 เม.ย, 3,10,17,24.31 พ.ค 2558

๑.นายรุ่งเรื่อง   ธนาภมรพิทักษ์           ๗.นายสิทธิชัย   แซ่โค้ว

๒.นายจิรศักดิ์   วิสุทธากุล                 ๘.นายภูกิจ      นิ่มลำเภา

๓.นายจิรพัฒน์   หมีนิ่ม                     ๙.นายทัตเทพ    วงค์พระจันทร์

๔.นายบุญส่ง    บุตะเคียน                 ๑๐.นายธวิท     หยดย้อย

๕.นายสุเทพ  เครือวัลย์                    ๑๑.นายธนวัฒน์   ดุสิต

๖.นายภุศพงษ์   ศรีวรรณะ                ๑๒.นายวีรชน   นิ่มอ่อน

 

3. สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ต่อชนท่อเหล็กเหนียว 6G (60 ชม.) ฝึกอบรมวันที่ 19,26 เม.ย, 3,10,17,24.31 พ.ค,7,14,21 มิ.ย. 2558

๑.นายบุญฤทธิ์   บัญฑิต         ๖.นายประจักร   แบสิว

๒.นายเพชร  ดวงจันทร์           ๗.นายไกรสร   แสนบุตรดี

๓.นายทรงกรด  สิงหาอาจ       ๘.นายสาคร   รังสร้อย

๔.นายวงศ์วัฒน์   วงค์สุริยา      ๙.นายนายสมพร  ต่อมกระโทก

๕.นายมนัส    กุลสุวรรณ         ๑๐.นายสาคร   แสนจันทร์ 

 

 

ล็อกอินเข้าใช้งาน

ยินดีต้อนรับ

ขอบคุณที่ใช้บริการ

Search TCIW

จำนวนคนกำลังออนไลน์

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เฟสบุ๊คกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นับจำนวนคนเข้าเว็บ TCIW

1232508
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
106
455
1378
1546
8068
9423
1232508

คาดการณ์วันนี้
504

Online (15 minutes ago):6

Your IP:35.170.78.142
Our website is protected by DMC Firewall!